BESTUURSLEDEN

Onze bestuursleden en andere medewerkers van onze vereniging stellen zich hieronder aan u voor.

VOORZITTER: VICTOR VAN HINSBERGH

Mijn belangstelling voor fossielen werd al vroeg gewekt tijdens zomervakanties in Cadzand-Bad. Het begon met schelpjes en haaientanden, daarna kwam de interesse naar hun herkomst en achtergrond. Dat bracht me in contact met Belgische vrienden en excursies naar Antwerpen en vervolgens met de WTKG, waar ik in 1968 lid van werd. De geologische werkkampen in Winterswijk en daarna in het gebied rond Tongeren vond ik fantastisch en hielpen mij erg bij het opdoen van stratigrafische kennis. Bij het verzamelen ging ik mij steeds meer toeleggen op visresten, in bijzonder visotolieten, waar ik af en toe ook over schreef. In die tijd was ik ook 3 jaar geologisch secretaris van de WTKG. Mijn studie in de biologie had zich ondertussen in een andere richting ontwikkeld, die van de biochemie, en de werkzame periode daarna heb ik me vooral toegelegd op onderzoek naar bloedvaten. Daarbij is het begeleiden van studenten en creatief bezig zijn erg leuk. Ondertussen bleef het werk aan fossielen wel mijn hobby, maar op een laag pitje. Enkele jaren voor mijn pensionering is de passie weer ontbrand en sinds die tijd verheug ik me op excursies en bijeenkomsten. Nou ja, als je dat leuk vind, dan moet je ook meehelpen om het een en ander van de grond te krijgen, en plotseling wordt je gevraagd als voorzitter. We hebben een levendige vereniging en er is een hoop te doen. Ik hoop dat de WTKG zich ook als een echte werk-groep zal manifesteren en veel jonge mensen zal enthousiasmeren in de verscheidenheid en geschiedenis van fossielen en tertiaire en kwartaire geologie.

SECRETARIS: BRAM VAN DEN BERKMORTEL

Ik ben Bram van den Berkmortel, sinds april 2017 secretaris van de WTKG. Mijn liefde voor fossielen begon toen ik als kleine jongen een speelgoed T-rex kreeg. Vanaf dat moment was mijn interesse in prehistorische dieren gewekt en wilde ik er meer over weten. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ik tussen 2001 en 2006 Aardwetenschappen (meer specifiek biogeologie) ging studeren in Utrecht. In mijn studietijd werd het zelf verzamelen van fossielen steeds belangrijker. Zodoende kwam ik in Mill terecht.  Wat een fantastische vindplaats was en nog dicht bij huis ook. Net als zovele werd ik vooral aangetrokken door de vele haaientanden die er gevonden werden, maar gaandeweg kreeg ik ook meer aandacht voor de andere fossielen die daar te vinden zijn zoals mooie schelpen, slakken en botmateriaal. Later ben ik ook een enkele keer in Antwerpen gaan zoeken. Met de wens meer te leren over de fossielen uit Mill en Antwerpen ben ik in 2012 lid geworden van de WTKG. Ik ben breed geïnteresseerd in fossielen.  Ik heb dus geen voorkeur voor een specifieke periode of een specifieke diergroep.  Wat mij vooral trekt is de verhalen die de fossielen ons vertellen, elk fossiel is een glimp in een wereld die niet meer is. Maar ook de verhalen van de zoekers en de onderzoekers over hun ontdekkingen zijn steeds weer mooi om te horen, lezen of zien. De WTKG is een mooie en actieve groep is waar vele mooie vondsten, kennis en verhalen met elkaar gedeeld worden.

PENNINGMEESTER: MARTIN CADÉE

Ik ben Martin C. Cadée en sinds maart 2007 uw penningmeester. Mijn lidmaatschap van de WTKG dateert van 1964. Door mijn geologische activiteiten in die tijd was ik al snel op de hoogte van het ontstaan van de WTKG in die dagen. Belangstelling voor vooral fossiele schelpen kreeg ik in 1959 in de kleigroeve “de Vlijt” in Winterswijk (ook nu nog toegankelijk!). Mijn belangstelling gaat vooral uit naar Oligocene mollusken, maar ik heb ook heel wat mollusken uit andere perioden verzameld. Speciale belangstelling hebben de groepen Arcoidae, Fasciolariidae en Turridae, de laatste twee groepen zijn ook in het Oligoceen goed vertegenwoordigd.
Ik heb voor mijn studie gekozen voor scheikunde in plaats van geologie, wat uiteindelijk heeft geleid tot een baan als leraar scheikunde. Sinds 2006 ben ik met de vut, en is er dus wat tijd om gruisvoorraden een beetje uit te zoeken, waarbij vooral het Miste-materiaal aan de beurt komt.
Maar excursies blijven toch altijd leuk, ook als er alleen maar wat te zien is, en weinig te verzamelen. Verder heb ik ook belangstelling voor recente mollusken, zodat ik regelmatig op het strand kom, om daar de hond uit te laten en schelpen en roggeneikapsels te zoeken. In het verleden ben ik een aantal jaren secretaris van de WTKG geweest, als penningmeester heb ik nog geen ervaring, wel was ik een aantal keren kascommissielid. Ik hoop op een prettige tijd als penningmeester van de WTKG met zo min mogelijk wanbetalers (het schrikbeeld van iedere penningmeester)!

REDACTIE AFZETTINGEN: ADRIE KERKHOF

In 1983 werd ik lid van de WTKG. Als ‘ouwe sok’ (in 1970) van de Jeugdbond voor Natuurstudie was ik altijd in ‘biologische onderwerpen’ geïnteresseerd gebleven en een paar jaar voor mijn lidmaatschap van de WTKG ontwikkelde ik een fascinatie voor fossiele foraminiferen. Die allereerste foraminiferen - uit Mistezand (!) - werden nog met penseeltje, stopnaald (en sterke loep bij wijze van ‘microscoop’) naar de collectie overgeheveld, maar die opstelling verbeterde snel. 
In 1989 werd ik secretaris van onze vereniging. Dat zou ik vier jaar zijn. Tegen het eind van die periode werd ik steeds meer door andere bezigheden in beslag genomen, met als gevolg dat de foraminiferen uit het zicht verdwenen en een jaar later was ik zelfs geen lid meer…. 
Maar ik kwam terug in 1997 en dook opnieuw in de foraminiferen. Alhoewel die laatste opleving niet zo lang zou duren kwam er in 1999 wel een ‘vacature’ in onze vereniging die mij wel aansprak met als resultaat: ik werd redacteur en vormgever van Afzettingen (ik ben opgeleid als grafisch ontwerper), een taak die ik op moment van dit schrijven reeds 18 jaar met plezier vervul!

 GEOLOGISCH SECRETARIS: JEF DE CEUSTER

In 1960, op negenjarige leeftijd, vond ik mijn allereerste haaientand. Nu lijkt dat een klein tandje, maar destijds was zo een tand van “oxyrhina hastalis” het einde van de wereld, een kinderhand vol.
In mijn jeugd was ik lid van de SSD (Speleologische  Stichting Deurne) en in 1977 medeoprichter van de BVP (Belgische Vereniging voor Paleontologie). Ondertussen had ik me begin jaren 70 ook aangesloten bij de WTKG . Dit leidde op korte termijn tot een fraaie publicatie over haaientanden. In de jaren daarna ben ik steeds in  de Antwerpse  regio blijven verzamelen.
Vanaf 1987 had ik beroepshalve geen tijd meer voor fossielen en opgravingen. Pas in 2012, 25 jaar later, had ik terug tijd voor mijn grote passie. Werd dan ook onmiddellijk terug lid van de WTKG. Daar ontmoette ik dezelfde mensen van 25 jaar geleden, enkel een beetje ouder, maar allen nog met dezelfde interesses.
De laatste drie jaar werd volledig besteed aan onderzoek aangaande de stratigrafie van het Antwerpse Mioceen en  in 2014 werd de Antwerp Stratigraphy Research Group opgericht, een werkgroep bestaande uit vrienden, allemaal verknocht aan haaientanden.
Mijn voorliefde voor onderzoek gaat nog altijd uit naar degelijk veldwerk.  Onder de blauwe hemel in de liefst groene natuur, fossielen verzamelen. Dit is de beste manier om jonge en nieuwe leden van je ervaring te laten genieten. Daarom moest ik ook niet lang nadenken toen deze functie vakant werd. Momenteel ben ik de eerste en enige Vlaming  binnen het bestuur van de WTKG. 

ALGEMEEN BESTUURSLID: MARIJN ROOSEN