FACEBOOK

De Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) is ook actief op Facebook.

Onze openbare Facebook pagina is te vinden via de naam: Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie
Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de WTKG.

Naast een openbare Facebook pagina hebben we ook een aantal Facebook groepen die door verschillende leden worden beheerd.

Algemene WTKG Facebook groep: WTKG
In deze groep worden vondsten en WTKG activiteiten besproken.

Speciale Miste Facebook groep: Miste
In deze groep worden vooral vondsten van de vindplaats Miste besproken.

Speciale Strandfossielen Facebook groep: Strandfossielen
In deze groep worden vondsten van vooral de Nederlandse kust besproken.

Daarnaast zijn er ook nog diverse groepen die gekoppeld zijn aan speciale excursies van de WTKG. Hierop worden leden toegevoegd bij deelname aan deze excursies.