volg ons op facebook
      Laatst bijgewerkt: 07-Nov-2012

 

Geologische kaart van nederland
(1857-1867 / 1888-1889)

De bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft de geologische kaarten op de schaal van 1:200.000 van Staring online geplaatst. Zowel de eerste als de tweede druk is daar aanwezig. De eerste druk is "uitgevoerd door het Topographisch Bureau van Oorlog; uitgegeven op last van Zijne Majesteit Den Koning", de tweede door de Topografische Inrichting. De tweede druk van 1888-1889 is gelijk aan de eerste druk van 1857-1867, met dit verschil dat aan de tweede druk nieuwe infrastructuur (wegen, spoorlijnen, kanalen, e.d.) is toegevoegd. Kaartblad 05-09 van de eerste druk is in de collectie van de VU niet aanwezig.

Kies in de onderstaande tabel of in de bladwijzer het vak van het gewenste kaartblad en dit wordt dan in een nieuw venster geopend. Kaartblad 13 is de bladwijzer. De oorspronkelijke bladwijzer met alleen kustlijnen en grenzen is hieronder vervangen door een verkleinde weergave van de volledige geologische kaart. Kaartblad 13 is niet aanklikbaar. (Heb geduld, het duurt soms even voordat de kaart in beeld verschijnt. Dit is afhankelijk van de snelheid van de verbinding).

Staring schreef ook een handboek over de bodem van Nederland. Het laat in combinatie met de kaart goed de kennis over de geologie van Nederland in het midden van de negentiende eeuw zien. Beide delen van "De Bodem van Nederland" zijn te downloaden via Google Books: Deel 1 (1856); Deel 2 (1860)

Door de kleine schaal hebben de kaarten een summiere topografische ondergrond. Een meer gedetailleerde topografische kaart (Topografisch Militaire Kaart) op een schaal van 1:50.000 is uit 1850-1864 ook via onze site beschikbaar. Vrijwel alle geologische locaties genoemd door Staring zijn hier op terug te vinden.

Kaartbladen

Blad Naam Editie
    1e druk 2e druk
01-02 Titelblad X X
03 Wadden X X
04 Hunsingoo X X
05-09 Hoogtekaart van Nederland   X
06 Texel X X
07 Oostergoo X X
08 Westerwolde X X
10 Kennemerland X X
11 Zuiderzee X X
12 Bargerveen X X
13 Bladwijzer    
14 Rijnland X X
15 Veluwe X X
16 Twenthe X X
17 Schouwen X X
18 Biesbosch X X
19 Betuwe X X
20 Münsterland X X
21 Walcheren X X
22 Kempen X X
23 Peel X X
24-28 Gronden van Nederland X-X X
25 Nederland, de dijken weggedacht X X
26 Limburg en de Hesbaije; De Quartaire gronden weggedacht. X X
27 Limburg X X

Bladwijzer 1e druk (1857-1867)

Bladwijzer 2e druk (1888-1889)